Wijkverpleeghulp

Thuiszorg in Nederland kan beter
Daarom startte Emile als HBO-verpleegkundige student in 2005 met het leveren van goede zorg die persoonlijk is. Met succes! In 2011 werden we verkozen tot Zorgheld van Nederland. emile werkt met kleine zelfsturende teams die bestaan uit enthousiaste studenten. Bij emile weet u altijd wie er komt op de tijden die u samen met uw wijkverpleeghulp heeft afgesproken. 
 
Hulp & zorg op maat
De wijkverpleeghulp levert zorg op maat doordat hij binnen onze eigen opleiding, de Academile, is opgeleid in het bieden van Begeleiding, Persoonlijke Verzorging en Hulp bij het Huishouden. De wijkverpleeghulp wordt gescreend aan de hand van een uitgebreide selectieprocedure waardoor u kunt rekenen op betrouwbare, flexibele en enthousiaste hulp. Onze zorg kan varieren van het huishouden tot hulp bij het opstaan/naar bed gaan of douchen, eten voorbereiden, medicatie klaarleggen, dieren uitlaten, boodschappen doen, kinderen naar school of sport brengen, kleine klusjes in huis en tuin, ondersteuning bij het aanbrengen van weekstructuur of dagbesteding, administratie, huis opruimen en (re)-organiseren, ondersteunen bij een reintegratie traject, UWV, doktersbezoek of ziekenhuis etc..

Persoonlijk zorgplan
Ieder mens en huishouden is anders. Daarom bespreken wij samen met u precies uw zorgbehoefte. Met u kijken wij welke rol mantelzorgers en andere wijkverpleeghulpen daarbij kunnen spelen en wie er eventueel ontlast kunnen worden. Tot slot zetten wij dit in uw Persoonlijk Zorgplan. De Wijkverpleeghulp onderscheid zich van andere hulp omdat hij in de Academile is opgeleid om altijd een oogje in het zeil te houden. Hij signaleert wanneer het zorgplan aangepast moet worden aan uw persoonlijke situatie. 

emile houdt de kosten laag
Er zijn verschillende mogelijkheden om de zorg te financieren.

Indicatie
Als u recht heeft op een indicatie wordt de zorg die u ontvangt vergoed, wel betaald u hierover altijd een eigen bijdrage aan het CAK. Dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.hetcak.nl. emile.nu is niet verantwoordelijk voor het berekenen en vaststellen van de eigen bijdrage. U kunt bij ons dan zowel middels het Persoons Gebonden Budget (PGB) als Zorg In Natura (ZIN) de zorg geregeld krijgen.

Diensten Thuis
Mocht u geen recht hebben op een indicatie of wat extra zorg in willen kopen, bieden wij Diensten Thuis aan. Deze dienst is geschikt voor Amsterdammers van 70+, die een voorziening vanuit de WMO of mantelzorger zijn. Voor een dienst thuis betaalt u € 10,- per uur en betaalt u geen eigen bijdrage.

Particulier
Als u geen recht heeft op een indicatie en niet in de doelgroep van Diensten Thuis valt, bieden wij ook de mogelijkheid om zorg particulier bij ons in te kopen. Ons uurtarief voor Hulp & Zorg bedraagt: € 25,- per uur.  

Facturen (Niet bij ZIN)

Aan het begin van iedere maand wordt de factuur van de afgelopen maand naar u verstuurd. 

Betaalt u particulier, middels PGB of heeft u Diensten Thuis? Dan dient u deze binnen tien dagen te betalen. Wanneer er niet binnen deze termijn betaald wordt, zal de wijkverpleeghulp hierover contact met u opnemen. Mocht u er samen niet uitkomen, dan wordt er contact gelegd met onze boekhouder Huib. U kunt hem zelf ook bereiken via huib@emile.nu. 

Heeft u een PGB? Dan stuurt u de factuur door naar de Sociale Verzekering Bank, deze betalen ons de factuur. Mocht u hier alleen niet uitkomen, neem dan contact op met uw wijkverpleeghulp.

Wij leveren zorg binnen de ring van Amsterdam en in Groningen centrum.

Klik hier om u aan te melden voor zorg.